InfoBro Consults 


Empowerment of Public Management by Information Technology Solutions

Carsten Lambrecht, kort karakteristik

Opdateret februar 2015
Carsten Lambrecht har en bred baggrund som analytiker, projektleder og konsulent og er uddannet både teknisk og forretningsmæssigt. Med sin arkitektbaggrund har Carsten sans for helheden i en løsning, samt øje for hele livsforløbet af et system - og at ting tager tid og kvalitet endnu længere. Oplevelserne i ind- og udland med systemer for offentlige forvaltninger, foreninger, pensionskasser har klart givet den erfaring, at systemer skal være korrekte, robuste og langtidsholdbare.

Uddannelsen startede med realeksamen fra Rysensteen Gymnasium på Vesterbro i København. Herefter læretid og svendebrev som murer. Så Byggetekniker- og Bygningskonstruktøreksamen. Efter to år som u-landsfrivillig, merkonomlinjer i EDB og Transport. Skift til it-branchen og intern uddannelse som systemplanlægger. Samtidigt HD i organisation med speciale i strategi og planlægning, fulgt af specialistuddannelse som kapacitetsplanlægger.

Uddannelsen er suppleret løbende med kurser og seminarer indenfor tekniske og forretningsmæssige emner samt PRINCE2 certificering. De senere år også med enkeltfag på ITU og CBS med fokus på it strategi og arkitektur, kravspecificering og anskaffelse.

Projekterfaringerne domineres af projektledelse af udviklings- anskaffelses- og teknikprojekter samt konsulentopgaver både på leverandør- og kundeside. Det mest glorværdige udviklingsprojekt hidtil var som projektleder for leverancen af et momssystem på turn-key kontrakt. Det blev leveret og installeret på Cypern i løbet af 12 måneder. Den hidtil mest spændende konsulentopgave var som hovedkraft på it-strategien for finansministeriet i Slovenien. Det hidtil mest givende projekt på teknikområdet var to år som gruppeleder for en halv snes systemadministratorer der arbejdede for danske kunder. Det mest moderne projekt hidtil var som projektleder på et internetbaseret dataudvekslingssystem der delvist bygger på open source komponenter. Det projekt jeg ledede gennem tre år på Jamaica, hvor vi bl.a. lavede det første momssystem, står nok mit hjerte nærmest.

Arbejdslivet startede med arkitekt-ansættelser med projektering og byggetilsyn, herunder den første udlandserfaring. Efter skift til it-branchen ansat mange år hos Datacentralen (CSC), dengang statens hovedleverandør af systemer, i en række funktioner og projekter. Siden 1994 selvstændig konsulent eller i projektansættelser.

Et godt liv består af mindst tre liv: Arbejdsliv, privatliv og socialliv. Social ansvarlighed er ikke kun et anliggende for virksomheder. Individer hvis evner rækker har også et ansvar. Det sociale liv udfyldes bl.a. som aktiv i Danmarks Naturfredningsforening.